Разяснение за отговорност

Това са безплатни, YouTube видеа, главно с информативна и развлекателна цел.

До колкото е възможно, съдържанието във видеата е точно към датата на публикуване.

Всичко казано отразява лични мнения. Дори и фактите изнесени не гарантират истина.

Нищо свързано с "Хапче В Душата" и "Хапче В Душата Official" не трябва да се тълкува като финансови, данъчни, счетоводни, юридически, инвестиционни, застрахователни или други съвети.

Хапче В Душата Official не е финансов съветник.

Информацията може да е неправилна, остаряла, неточна или да отразява лични мнения.

Ваша отговорност е да проверите цялата информация и винаги си правете допълнителни проучвания и/или търсете професионален съвет от лицензирани и квалифицирани финансови, счетоводни, юридически, застрахователни или други специалисти / изпълнители във вашата държава на пребиваване, преди да вземете съответните решения в собствения си живот.

Всички финансови решения, които вземате, са на ваш риск.

Инвестирането идва с риск от загубата на капитал.

Инвестирайте само излишни пари които можете да понесете да изгубите.

Вие сте отговорни за парите и действията си.