ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

А. Въведение

  1. Поверителността на уебсайта ни е много важна за нас и сме ангажирани да я пазим. Тази полица обяснява какво ще направим с личните ви данни.

  2. Съгласието за нашата употребата на бисквитки в съответствие с условията на тази полица, когато посетите сайта ни за пръв път, ни позволява да използваме бисквитки всеки път, в който посещавате уебсайта ни.

Б. Заслуги

Част от този документ бе създаден, използвайки шаблон от SEQ Legal (seqlegal.com) И модифициран от Website Planet (www.websiteplanet.com) и друга част от Advocatus.bg 

В. Събиране на лични данни
Следните видове лична информация може да бъдат събирани, съхранявани и използвани:

  1. информация за компютъра ви, включваща вашия IP адрес, географско местоположение, тип и версия на браузъра ви и операционна система;

  2. информация за посещенията ви и употребата на този уебсайт, включително референтния източник, продължителност на посещение, гледания на страници и уебсайт навигация;

  3. информация като имейл адреса ви, която въвеждате, когато се регистрирате в нашия уебсайт;

  4. информация, която въвеждате, когато създавате профил в нашия уебсайт – например името ви, профилна снимка, пол, рождена дата, семеен статус, интереси и хобита, образование и заетост;

  5. информация като името ви и имейл адреса ви, които сте въвели, за да настроите абонаменти към нашите имейли и/или бюлетини;

  6. информация, която въвеждате, докато използвате услугите на нашия уебсайт;

  7.  информация, генерирана докато използвате нашия уебсайт, включително кога, колко често и при какви обстоятелства го използвате;

  8. информация, свързана с всичко, което закупувате, услугите, които използвате или трансакции, които правите чрез нашия уебсайт, които съдържат вашето име, адрес, телефонен номер, имейл адрес и данни на кредитната карта;

  9. информация, която публикувате в нашия уебсайт, с намерението да се публикува в интернет, която включва потребителското ви име, профилна снимка и съдържанието на публикациите ви;

  10. информация, съдържаща се във всяка комуникация с нас, изпратена ни чрез имейл или чрез уебсайта ни, включително съдържанието на комуникацията и метаданните;

  11. всяка друга лична информация, която ни изпращате.

Преди да ни разкриете личните данни на друг човек, трябва да получите съгласието му за това разкритие и за обработката на тази лична информация в съответствие с тази полица

Г. Използване на личната ви информация

Лична информация, подадена до нас чрез уебсайта ни, ще бъде използвана за целите, уточнени в тази полица или в съответните страници на уебсайта. Може да използваме личната ви информация за:

  1. администриране на нашите уебсайт и бизнес;

  2. персонализиране на уебсайта ни за вас;

  3. активиране на употребата ви на услуги, налични в уебсайта ни;

  4. да ви изпращаме артикули, закупени чрез уебсайта ни;

  5. доставяне на услуги, закупени чрез уебсайта ни;

  6. да ви изпращаме заявления, фактури и напомняния за плащане и събиране на плащания от вас;

  7. да ви изпращаме немаркетингови рекламни комуникации;

  8. да ви изпращаме имейл известия, които конкретно сте заявили;

  9. да ви изпращаме нашия имейл бюлетин, ако сте го заявили

  10. да ви изпращаме маркетингови комуникации, свързани с нашия бизнес или бизнесите на внимателно подбрани трети лица, които смятаме, че биха представлявали интерес за вас, чрез публикация или, ако конкретно сте се съгласили с това, чрез имейл или подобен канал

  11. осигуряване на статистическа информация за потребителите ни на трети лица (но тези трети лица няма да могат да идентифицират отделните потребители от тази информация);

  12. справяне със запитвания и оплаквания, направени от или за вас, които са свързани с уебсайта ни;

  13. предпазване на уебсайта ни и предотвратяване на измама;

  14. потвърждение на съгласие с нашите правила и условия, ръководени от употребата на уебсайта ни 

  15. други цели.

Ако предоставите лична информация за публикуване в уебсайта ни, ние ще публикуваме и в противен случай ще използваме тази информация в съответствие с разрешението, което ни давате.

Личните ви настройки могат да се използват за ограничаване на публикуването на вашата информация в уебсайта ни и могат да бъдат регулирани с помощта на управлението на сайта ни.

Ние няма да предоставим личната ви информация на трети лица за техния или нечий друг директен маркетинг без вашето изрично съгласие.

Д. Оповестяване на лични данни

Може да оповестим личните ви данни на всеки от нашите служители, застрахователи, професионални съветници, агенти, доставчици или подизпълнители, както е необходимо за целите, изложени в тази полица.

Може да оповестим личните ви данни на всеки член от групата на нашите компании (това означава нашите дъщерни дружества, нашата крайна холдингова компания и всичките ѝ дъщерни дружества), както е необходимо за целите, изложени в тази полица.

Може да оповестим личната ви информация:

  1. до степента, в която сме длъжни да го направим по закон;

  2.  във връзка с всеки процес или вероятни съдебни производства;

  3.  за да установим, упражним или защитим нашите права (включително осигуряване на информация на други лица за целите на предотвратяване на измама и намаляване на кредитен риск);

  4. на купувача (или вероятния купувач) за всеки бизнес или актив, който ние продаваме (или възнамеряваме да продадем);

  5.  на всеки човек, който вярваме, че може да с яви пред съд или друг подобен орган, за оповестяване на тази лична информация, където според нашето разумно мнение подобен съд или орган може да нареди оповестяване на тази лична информация.

Освен в случаите, посочени в тази полица, ние няма да предоставим личната ви информация на трети лица.

Е. Международни трансфери на данни

  1. Информацията, която сме събрали, може да бъде съхранявана, обработена и прехвърляна между всяка една от държавите, с които работим, за да можем да използваме съответната информация в съответствие с тази полица.

  2. Информацията, която сме събрали, може да бъде прехвърлена на следните държави, които нямат права за защита на данните, подобни на тези, които са в сила в Европейската Икономическа Зона: Съединените Американски Щати, Русия, Япония, Китай и Индия.

  3. Личната информация, която публикувате или предоставяте в публикации в нашия уебсайт, може да бъде достъпна чрез интернет по целия свят. Ние не можем да предотвратим употребата или злоупотребата на подобна информация от други.

  4. Вие изрично се съгласявате с трансферите на лични данни, описани в този раздел Е.

Ж. Запазване на лична информация

  1.  Този раздел Ж излага нашите политики и процедури за запаметяване на данни, които са разработени да подпомагат да гарантираме, че се съобразяваме с правните си задължения за запаметяване и изтриване на лична информация.

  2. Личната информация, която обработваме за каквато и да е цел или цели, няма да бъде съхранявана за по-дълъг период от нужния за съответната цел или цели.

  3. Без предразсъдъци към част Ж-2 обикновено изтриваме лични данни, спадащи към категориите, изложени отдолу, във времето или датата, изложена отдолу:

   1. лични данни ще бъдат изтрити;

  4. Въпреки другите разпоредби в Секция Ж ще запаметим документи (включително електронни документи), съдържащи лични данни:

   1. до степента, в която законът изисква от нас;

   2. ако вярваме, че документите може да са свързани с вероятни съдебни производства;

   3. за да установим, упражним или защитим нашите права (включително осигуряване на информация на други лица с цел предотвратяване на измама или намаляване на кредитен риск).

З. Защита на личната ви информация

  1. Ще предприемем разумни технически и организационни мерки за предотвратяване на загуба, злоупотреба или промяна на личната ви информация.

  2. Ще съхраняваме цялата лична информация, която осигурявате на нашите сигурни (защитени от парола и защитна стена) сървъри.

  3. Всички електронни парични трансакции, въведени чрез нашия уебсайт, ще бъдат защитени от криптираща технология.

  4. Вие потвърждавате, че предаването на информация по интернет само по себе си е несигурно, и ние не можем да гарантираме сигурността на данни, изпратени по интернет.

  5. Вие сте отговорни за конфиденциалното съхранение на паролата, която използвате за достъп до нашия сайт – ние няма да ви попитаме за вашата парола (освен когато се вписвате в уебсайта ни).

И. Изменения

От време на време може да актуализираме тази полица, като публикуваме нова версия в нашия уебсайт. Трябва да проверявате тази страница, за да се уверите, че разбирате всички промени на полицата. Може да ви известим за промените в тази полица, като ви изпратим имейл или чрез личната система за съобщения на уебсайта ни.


Нашият уебсайт включва хибервръзки към уебсайтове на трети страни и подробности за тях. Ние нямаме контрол и не сме отговорни за политиките за поверителност и практиките на трети страни.

М. Бисквитки

Нашият уебсайт използва бисквитки. Бисквитката е файл, който съдържа идентификатор (низ от букви и цифри), който се изпраща от уеб сървър към уеб браузър и се съхранява от браузъра. След това идентификаторът се изпраща обратно към сървъра всеки път, в който браузъра поисква страница от сървъра. Бисквитките могат да бъдат или „настойчиви“ бисквитки, или бисквитки „за сесия“: настойчивата бисквитка ще бъде съхранявана от уеб браузър и ще остане валидна до срока си на годност, освен ако не бъде изтрита от потребителя преди този срок да изтече; от друга страна, бисквитката за сесия ще изтече в края на потребителската сесия, когато уеб браузърът бъде затворен. Обикновено бисквитките не съдържат никаква информация, която може да идентифицира потребителя, но личната ви информация, която ние съхраняваме, може да бъде свързана с информацията, която се съхранява и се получава от бисквитките. ХапчеВДушата Ние използваме само бисквитки за сесия / само настойчиви бисквитки / бисквитки и настойчиви, и за сесия, в нашия уебсайт.

  1. Имената на бисквитките, които използваме в уебсайта ни, и целта, поради която те се използват, са изложени отдолу:

   1. използваме Google Analytics и Adwords в уебсайта си, за да разпознаваме компютър, когато един потребител посещава уебсайта / следи потребителите, докато те управляват уебсайта / подобрява използваемостта на уебсайта / анализира употребата на уебсайта / администрира уебсайта / предотвратява измама, за да подобри сигурността на уебсайта / персонализира уебсайта за всеки потребител / цели се в рекламите, които може да не са в интерес на конкретните потребители / обяснете вашата цел(и);

  2. Повечето браузъри ви позволяват да откажете приемането на бисквитки – например:

   1. в Internet Explorer (версия 10) можете да блокирате бисквитки, използвайки наличните настройки за боравене с надхвърлянето, като натиснете “Tools (Инструменти)”, “Internet Options (Интернет опции)”, “Privacy (Поверителност)” и след това “Advanced (Специални)”;

   2. във Firefox (версия 24) можете да блокирате всички бисквитки като натиснете “Tools”, “Options”, “Privacy”, избирайки “Use custom settings for history (Използвай персонализирани настройки за историята)” от спускащото меню и като премахнете отметката на “Accept cookies from sites (Приеми бисквитки от сайтовете)”;

   3. в Chrome (версия 29) можете да блокирате всички бисквитки като влезете в менюто “Customize and control (Персонализиране и контрол)” и натиснете “Settings (Настройки)”, “Show advanced settings (Покажи специализирани настройки)” и “Content settings (Настройки на съдържанието” и след това изберете “Block sites from setting any data (Блокирай задаването на всякакви данни от сайтовете” под заглавието “Cookies (Бисквитки)”.

Блокирането на всички бисквитки ще има отрицателно влияние върху използваемостта на много сайтове. Ако блокирате бисквитките, няма да можете да използвате всички свойства на уебсайта ни.

3. Можете да изтриете бисквитки, които вече се съхраняват в компютъра ви – например:

  1.  в Internet Explorer (версия 10) трябва ръчно да изтриете файловете на бисквитките (можете да намерите инструкции за това тук http://support.microsoft.com/kb/278835 );

  2.  във Firefox (версия 24) можете да изтриете бисквитки като натиснете “Tools”, “Options” и “Privacy”, след това да изберете “Use custom settings for history (Използвай персонализирани настройки за историята)”, да натиснете “Show Cookies (Покажи бисквитки” и след това да натиснете “Remove All Cookies (Премахни всички бисквитки”;

  3.  в Chrome (версия 29) можете да изтриете всички бисквитки като влезете в менюто “Customize and control (Персонализиране и контрол)” и натиснете “Settings”, “Show advanced settings” и “Clear browsing data (Изчисти данните за сърфирането”, след това изберете “Delete cookies and other site and plug-in data (Изтрий бисквитки и всички други плъгин данни и тези на сайта)” преди да натиснете “Clear browsing data.”

4. Изтриването на бисквитките ще има отрицателно влияние върху използваемостта на много уебсайтове.

 

Тази политика за защита на личните данни е изготвена в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2016/679“ или „ОРЗД“).

Ние разбираме, че личните ви данни и защитата на информацията, която споделяте с нас, е изключително важна. Затова и нашата Политика за защита на личните данни описва как обработваме данните ви и какви са мерките, които предприемаме, за да ги защитим.

Настоящата политика се отнася за вас, в случай че ни предоставяте лични данни по телефона (чрез обаждане или SMS), в онлайн регистрационна форма, по пощата или чрез куриер, през социалните мрежи, в корпоративен или промоционален уебсайт, през мобилно приложение или по друг начин. Политиката ни за защита на личните данни е израз на готовността ни да защитаваме личната ви информация.

Информация относно Администратора на лични данни

Чл.1. (1) „Хапче в душата“ ЕООД (Дружеството) е администратор на лични данни,

ЕИК: 206436202

Седалище и адрес на управление: гр. Габрово, бул. „3-ти Март“ № 29

Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: гр. Габрово, бул. „3-ти Март“ № 29

Данни за кореспонденция: гр. Габрово, бул. „3-ти Март“ № 29

Електронна поща: hapchevdushata@gmail.com

Телефон: 0889 077 875

 (2) Настоящата политика цели да разясни и представя информация и условията за упражняването на правата на физическите лица във връзка със защитата на личните им данни, които се обработват от „Хапче в душата“ ЕООД във връзка с дейността на дружеството.

 (3) Политиката има за цел да ви информира за дейностите по обработване на вашите лични данни, целите, за които се обработват те, мерките и гаранциите за защита на данните, вашите права и начина, по който можете да ги упражнявате в съответствие с изискванията на ОРЗД и релевантното приложимо законодателство на Европейския съюз и Република България.

(4) В изпълнение на Политиката за защита на личните данни в „Хапче в душата“ ЕООД и на целите на Общия регламент относно защитата на данните и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), Дружеството обработва вашите лични данни, като спазва следните принципи:

 

1. законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;

2. ограничение на целите;   

3. свеждане на данните до минимум;

4. точност;

5. ограничение на съхранението;

6. цялостност и поверителност.

 

 

 

 

 

Информация относно компетентния надзорен орган

 

Чл.2. В случай на нарушаване на правата ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни

 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

 4. Телефон: 02 915 3 518

 5. Email: kzld@government.bgkzld@cpdp.bg

 6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

Чл.3. По смисъла на настоящата политика:

 

 1. „Лични данни“ - е всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, като име, единен граждански номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

 2. „Субект на данни“ - физическо лице, което може да бъде идентифицирано, в резултат на обработването на личните му данни;  

 3. „Обработване“ - е всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

 4. „Обработващ лични данни“ - е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на „Хапче в душата“ ЕООД;

 5. „Получател“ - означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която „Хапче в душата“ ЕООД разкрива лични данни, независимо дали е трета страна или не. Публичните органи, които могат да получават лични данни в рамките на конкретно разследване в съответствие с правото на Съюза или правото на държава членка, не се считат за „получатели“; обработването на тези данни от посочените публични органи отговаря на приложимите правила за защита на данните съобразно целите на обработването;

 6. „Съгласие на субекта на данните“ - е всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени;

 7. „Нарушение на сигурността на личните данни“ - означава нарушение на сигурността, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин.

 

 

 

ЛИЧНИ ДАННИ

 

Чл.4. Във връзка с дейността ни „Хапче в душата“ ЕООД обработваме лични данни на следните категории лица:

 1. Купувачи на стоки;

 2. Потребители на услуги;

 3. Посетители на нашия уебсайт;

 4. Получатели на рекламни съобщения.

 

Чл.5. С оглед установяване и упражняване на правата ви, „Хапче в душата“ ЕООД обработва следните Ваши лични данни:

1. Данни относно вашата идентичност – вашите имена;

2. Ваши лични данни за контакт – телефон и електронен адрес (e-mail);

3. Друга информация: компания, позиция, бизнес сектор, както и всякаква обратна връзка, която ни предоставяте по пощата, телефона, имейл или чрез съобщения в социалните мрежи;

4. Информация за устройството или устройствата, които използвате или сте използвали за достъп до нашия сайт (напр. марка и модел на вашето устройство, операционна система, браузър или IP адрес).

5. Подробности за имейлите и други електронни съобщения, които получавате от нас, включително дали тези съобщения са били отворени и дали сте кликвали върху някоя от връзките (линкове) в тях. Искаме да бъдем сигурни, че нашите съобщения са полезни и важни за вас, така че в случай че не ги отворите и не кликнете върху връзка (линк) в тях, ние знаем, че трябва да подобрим информацията, която ви изпращаме.

6. Информация от други източници, като например наши партньори, специализирани компании, които предоставят информация за клиентите си с тяхно съгласие, в явен или анонимизиран вид (напр. компании за маркетингови или клинични проучвания, финансови институции, социални мрежи и др.), вкл. и информация за Вас, която е публично достъпна.

7. „Бисквитки“, както и други проследяващи устройства

Така наречените сесийни (временни) „бисквитки“ се използват, доколкото това е необходимо, за да се осигури сигурно и ефективно функциониране на интернет страницата ни и нейното използване. Съхраняването на сесийни „бисквитки“ на крайни устройства или потребителския приложен софтуер, предназначен за разглеждане на информационни ресурси (Уеб браузъри) е изцяло под контрола на потребителя. Свързаната с „бисквитките“ информация се съхранява от страна на сървъра след HTTP сесии в сервизните дневници не по-дълго от времето, необходимо за приключване на специфичната цел, която се обработва, или доколкото е предвидено в закон.

8. Използваме Google Analytics като инструмент за наблюдение (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland). Google Analytics използва „бисквитки“, които ни позволяват да следим броя на посетителите на интернет страницата, техния източник и да анализираме колко често и как се използва съдържанието на уебсайта. Можете да инсталирате инструмент за отказ, предотвратяващ събирането на подобна информация от посещението ви (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en)

9. Приставки за социални медии (plug-ins)

Използваме социални медии за популяризиране на дейността на дружеството. Всяка социална медийна платформа има собствена политика за поверителност и обработва вашите лични данни.

 

Facebook

 

Когато посещавате уебсайта ни, Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA) разпознава вашия профил и осъществява директна връзка между вашия браузър и профила ви във Facebook. По този начин платформата на Facebook получава информация за вашия IP адрес от посещението ви на нашия уебсайт. За повече информация можете да откриете политиката за поверителност на Facebook тук: https://www.facebook.com/policy.php Друга информация, която се обработва от нас и Facebook съвместно, е тази, която ни е предоставена във връзка с нашата Facebook страница. Имаме достъп до анонимна статистика за дейностите, които се осъществяват на нашата Facebook страница, като категорично не можем да свържем или идентифицираме специфичен профил чрез тези данни.
 

Чл.5. (1) „Хапче в душата“ ЕООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 1. разкриват расов или етнически произход;

 2. разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;

 3. генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

(2) Личните данни са събрани от „Хапче в душата“ ЕООД от лицата, за които се отнасят.

(3) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

(4) Дружеството не обработва данни за лица под 16 години, освен с изрично съгласие на техните родители или представители.

Чл.6. Основание за събиране, обработване и съхраняване на вашите лични данни

(1) „Хапче в душата“ ЕООД събира и обработва вашите лични данни въз основа на следното:

 1. Вие сте дали съгласие за обработване на личните ви данни за една или повече конкретни цели;

 2. Обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който вие сте страна, или за предприемане на стъпки по ваше искане преди сключването на договор между нас и вас;

 3. Обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни.

(2) „Хапче в душата“ ЕООД е администратор на лични данни по отношение на вашите данни като ползватели на нашите услуги. Спрямо личните данни, които вие обработвате, използвайки нашите услуги, „Хапче в душата“ ЕООД действа в качеството си на обработващ лични данни.

 

Чл.7. Цели, за които използваме личните данни, които ни предоставяте:

 

 1. За да ви изпратим отговор на отправено от вас запитване за някоя/и от нашите продукти или услуги;

 2. За да ви изпращаме имейли с новини и предложения от компанията;

 3. За да ви изпращаме покани за събития, които организираме – самостоятелно или с наши партньори;

 4. За статистически нужди и анализи;

 5. За да ни помогнат да разберем повече за вас като наш клиент, за продуктите и/или услугите, които използвате, за начина, по който ги използвате, както и за да ви осигурим по-добро обслужване от страна на нашите служители;

 6. За да ви изпращаме покани за участие в проучвания – онлайн или на хартиен носител.

 7. За да откриваме начини да подобрим нашите продукти, услуги, приложения или уебсайтове.

 8. За създаване на профил в сайта и осигуряване на пълна функционалност при предоставянето на услугите ни;

 9. За индивидуализация на страна по договора;

 10. За счетоводни цели;

 11. За статистически цели;

 12. За защита на информационната сигурност;

 13. За обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга;

 14. За подобряване и индивидуализиране на услугата чрез предлагане на подходящи за Вас промоционални оферти за продукти и услуги, които могат да са от интерес за Вас;

 15. За абониране за нашите статии, публикувани в блога на сайта ни;

 16. За оставяне на коментари под продукти и наши статии, публикувани в блога ни.

 

ПРАВА НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

 

Чл.8. (1) В качеството ви на физическо лице, чиито данни „Хапче в душата“ ЕООД обработва, вие  имате следните права:

1. Да получите информация за обработваните ваши лични данни. Имате право на достъп до личните ви данни, които обработваме за целите посочени по горе. Ако обработваме тези данни и получим искане от вас (или от трето лице, упълномощено от вас), ще осигурим този достъп безплатно. Имате право и да поискате копие от вашите лични данни, които обработваме.Преди да осигурим достъп до личните данни на вас или на упълномощено от вас лице, можем да поискаме доказателство за идентичността, както и подробности за отношенията ви с нас или с наши партньори, за да можем да открием данните, които се отнасят до вас.;

2. Да поискате коригиране на събраните за вас данни, ако същите са некоректни или са претърпели промяна;

3. Да поискате изтриването („да бъдеш забравен“) на събраните за вас лични данни, с изключение на случаите, в които „Хапче в душата“ ЕООД обработва личните ви данни при спазване на задължения, произтичащи от закона. Имате право да поискате да заличим личните ви данни без ненужно забавяне ако:

 1. личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;

 2. когато сте оттеглили своето съгласие;

 3. когато сте възразили срещу обработването, ако то е незаконосъобразно;

 4. когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;

 5. когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

При определени условия може да откажем да заличим личните Ви данни, в случаите, предвидени от закона.

4. Да поискате ограничаване обработването на вашите лични данни само за целите, за които са събрани - в съответствие с изискванията на Общия регламент за защита на личните данни, Закона за защита на личните данни и актовете по прилагането им (само в случаите, предвидени в приложимата нормативна уредба и доколкото това не противоречи на нормативните ни задължения за обработване на личните ви данни);

5. Право на преносимост на вашите лични данни (само в случаите предвидени в приложимата нормативна уредба и доколкото това не противоречи на нормативните ни задължения за обработване на личните ви данни);

6.  Да получите копия на документите с вашите лични данни, след подаване на искане по образец в офис на Дружеството;

7. По всяко време можете да възразите срещу обработването на личните ви данни за целите на директния маркетинг, осъществяван от „Хапче в душата“ ЕООД, като оттеглите съгласието си.

 

Чл.10. (1) При нарушаване на правата ви по Общия регламент относно защитата на данните, ЗЗЛД, вие имате право във всеки един момент да подадете жалба до съответния надзорен орган, а именно Комисия за защита на личните данни;

(2) Можете да обжалвате действията и актовете на „Хапче в душата“ ЕООД и обработващите от името на Дружеството, и по съдебен ред пред съответния административен съд и пред Върховния административен съд..

 

Чл.11. (1) Правата по чл. 9 можете да осъществите, като попълните писмено „Заявление за упражняване на права във връзка със защитата на личните данни“ (Заявлението), което ще ви предоставим при поискване.

(2) Заявлението може да отправите лично или чрез ваше изрично упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно на хартиен носител във всеки наш офис, както и по електронен път, по реда на ЗЕДЕУУ. Когато Заявлението  се съставя като електронен документ, следва да бъде подписано с квалифициран електронен подпис.

(3) При подаване на Заявлението от упълномощено лице към него следва да приложите и съответното изрично пълномощно.

(4) В случаите, когато при упражняване на правата ви по настоящата глава съществува вероятност да се разкрият лични данни и за трето лице, съответният наш служител ще ви предостави достъп само до частта от тях, която се отнася за вас.

 

Чл.12.  В срок до 30 (тридесет дни) от постъпването на валидно ваше „Заявление за упражняване на права във връзка със защитата на личните данни“, „Хапче в душата“ ЕООД, ще ви предостави писмена информация във връзка с действията, извършени от нас, като:

1. При упражнено от вас право на достъп до личните данни – ще ви предостави информация за: целите, за които Дружеството обработва личните ви данни; категориите лични данни, които обработва; получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните ви данни, по-специално получателите в трети държави или международни организации получатели, на които ги предоставя; когато е възможно, предвидения срок, за който ще се съхраняват личните ви данни, а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определянето на този срок; съществуването на право да изискате от нас коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани с вас, или да се направи възражение срещу такова обработване, правото ви на жалба до компетентните надзорни органи; когато личните ви данни не са събрани от вас - всякаква налична информация за техния източник, съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилирането, съгласно Общия Регламент относно защитата на данните;

2. При упражнено от вас право на изтриване на личните ви данни – ще изтрие без ненужно забавяне вашите лични данни, при условие, че са налице предпоставките за упражняване на това ваше право, предвидени в Общия регламент относно защита на данните, ЗЗЛД и актовете по прилагането им и доколкото това не противоречи на нормативните ни задължения за обработване на личните ви данни;

3. При упражнено от вас право на ограничаване обработването на вашите лични данни – ще ограничи обработването на личните ви данни, в случаите, предвидени в приложимата нормативна уредба и доколкото това не противоречи на нормативните ни задължения за обработване на личните ви данни, без да ги изтрием, както и ще ви информираме преди отмяната на ограничаването на обработването.

4. При упражнено от вас право на преносимост на ваши лични данни – „Хапче в душата“ ЕООД ще ви представи личните данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и ще прехвърли вашите данни на друг администратор, в случаите, предвидени в приложимата нормативна уредба и доколкото това не противоречи на нормативните ни задължения за обработване на личните ви данни.  

(2) „Хапче в душата“ ЕООД ще ви информира писмено и за всеки отказ за достъп, изтриване, право на ограничаване на обработването на ваши лични данни или искане за упражняване право на преносимост, както и за причините за отказа в срока по ал.1.

(3) Когато личните ви данни са изтрити или обработването им е ограничено, „Хапче в душата“ ЕООД ще уведоми получателите им, които носят отговорност за тяхното съответно – изтриване, или ограничаване.

(4) Задължението ни за предоставяне на информацията по настоящия член може да бъде ограничено изцяло или частично, като се отчитат вашите основни права и легитимни интереси и в случаите, предвидени от приложимите нормативни актове.

(5) „Хапче в душата“ ЕООД има право да удължи срока по ал.1 до 60 дни, в зависимост от сложността и броя на постъпилите заявления във всеки отделен случай. Дружеството ще Ви уведоми за всяко удължаване на срока, както и за причините за удължаването на срока за отговор от наша страна в срок от 30 дни от постъпването на валидно ваше „Заявление за упражняване на права във връзка със защитата на личните данни“.  

 

Чл.13. (1) Правото да поискате коригиране на личните ви данни можете да осъществите, като попълните писмено „Заявление за коригиране на личните данни“ (Заявлението), което ще ви предоставим при поискване.

(2) Заявлението може да отправите лично или чрез ваше изрично упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно на хартиен носител внаш офис, както и по електронен път, по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ). Когато Заявлението се съставя като електронен документ, следва да бъде подписано с квалифициран електронен подпис.

(3) При подаване на Заявлението от упълномощено лице към него следва да приложите и съответното изрично пълномощно.

Чл.14. (1) В срок до 30 (тридесет дни) от постъпването на валидно ваше „Заявление за коригиране на личните данни“, „Хапче в душата“ ЕООД, ще коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с вас или ще допълни непълните ви лични данни.

(2) „Хапче в душата“ ЕООД ще ви информира писмено за всеки отказ за коригиране или допълване на Ваши лични данни, както и за причините за отказа в срока по ал.1.

(3) Когато личните ви данни са коригирани или допълнени, „Хапче в душата“ ЕООД ще уведоми получателите им, които носят отговорност за тяхното съответно – коригиране или допълване.

(4) Задължението ни за предоставяне на информацията по настоящия член може да бъде ограничено изцяло или частично, като се отчитат Вашите основни права и легитимни интереси и в случаите, предвидени от приложимите нормативни актове.

 

Чл.15. (1) Правото да възразите срещу обработването на личните ви данни за целите на директния маркетинг можете да осъществите, като попълните писмено „Заявление за оттегляне на съгласие за обработване на лични данни за целите на директния маркетинг“ (Заявлението), което ще ви предоставим, при поискване.

(2) Заявлението може да отправите лично или чрез ваше изрично упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно на хартиен носител във всеки наш офис, както и по електронен път, по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ). Когато Заявлението се съставя като електронен документ, следва да бъде подписано с квалифициран електронен подпис.

(3) При подаване на Заявлението от упълномощено лице към него следва да приложите и съответното изрично пълномощно.

 

Чл.16.  В срок до 30 (тридесет дни) от постъпването на валидно ваше „Заявление за оттегляне на съгласие за обработване на лични данни за целите на директния маркетинг“ ,  „Хапче в душата“ ЕООД, ще прекрати обработването на предоставените от Вас лични данни за целите на директния маркетинг и ще ви предостави писмена информация във връзка с тези действия.

(2) „Хапче в душата“ ЕООД ще ви информира писмено и за всеки отказ за уважаване на Заявлението по ал.1, както и за причините за отказа в срока по ал.1.

(3) След като „Хапче в душата“ ЕООД прекрати обработването на предоставените от вас лични данни, Дружеството ще уведоми получателите им, които носят отговорност за прекратяването на обработването им.

(4) Задължението ни за предоставяне на информацията по настоящия член може да бъде ограничено изцяло или частично, като се отчитат вашите основни права и легитимни интереси и в случаите, предвидени от приложимите нормативни актове.

(5) „Хапче в душата“ ЕООД има право да удължи срока по ал.1 до 60 дни, в зависимост от сложността и броя на постъпилите заявления във всеки отделен случай. Дружеството ще Ви уведоми за всяко удължаване на срока, както и за причините за удължаването на срока за отговор от наша страна в срок от 30 дни от постъпването на валидно Ваше „Заявление за оттегляне на съгласие за обработване на лични данни за целите на директния маркетинг“.

 

 

Срок на съхранение на личните ви данни

 

Чл.17. (1) „Хапче в душата“ ЕООД съхранява вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила ви в уебсайта. След изтичането на този срок, „Хапче в душата“ ЕООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички ваши данни, без ненужно забавяне. В масовия случай, ако не сме уточнили друго, данните ви се съхраняват за срок от 2 (две) календарни години от датата на получаването им.

(2) „Хапче в душата“ ЕООД ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на „Хапче в душата“ ЕООД или друго.

(3) „Хапче в душата“ ЕООД съхранява вашите данни, дадени на основание съгласие, до неговото изрично оттегляне, като това не засяга направени публикации и коментари с оглед запазване на смисловата цялост на коментарите.

(4) „Хапче в душата“ ЕООД съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на вашата регистрация.

 

При нарушение на сигурността на личните ви данни

 

Чл. 18. (1) Ако „Хапче в душата“ ЕООД установи нарушение на сигурността на личните ви данни, което може да породи висок риск за вашите права и свободи, ние ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) „Хапче в душата“ ЕООД не е длъжно да ви уведомява, ако:

 1. е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;

 2. е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;

 3. уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

 

Лица, на които се предоставят личните ви данни

 

Чл. 19. Във връзка със сключването на договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от „Хапче в душата“ ЕООД стоки и услуги, „Хапче в душата“ ЕООД предава необходимата информация към:

 1. Куриерски или пощенски компании, които трябва да ви доставят документални или други пратки от наше име;

 2. Печатници, които трябва да подготвят персонализирани материали за вас;

 3. Компании за изпращане на масов имейлинг, когато трябва да получите имейл съобщение от нас.

 

Чл. 20. Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети държави.

 

Защита на данните

 

Чл. 21. „Хапче в душата“ ЕООД третира вашите лични данни като строго поверителни. За да ги защити, са предприети редица мерки, включително:

 1. Ограничаваме достъпа до помещенията, в които работим, само до хората, които трябва да бъдат там (за целта използваме кодове и карти за достъп, пароли и др. технологии, свързани с ограничаване на достъпа до определени помещения);

 2. Прилагаме и контрол на достъпа до нашите системи за информационни технологии с помощта на защитни стени (firewalls), валидиране на идентификационен номер (ID), логическо сегментиране и/или физическо разделяне на нашите системи и информация;

 3. Използваме способи като криптиране и псевдонимизиране на информацията;

 4. Никога не искаме от вас да ни изпращате паролата си;

 5. Съветваме ви никога да не въвеждате номер на сметка, парола или друга чувствителна информация в имейл към нас.

 

 

 

Допълнителни разпоредби

 

§1. Настоящата политика е утвърдена със заповед на представляващия „Хапче в душата“ ЕООД

§2. За неуредените в Настоящата политика въпроси се прилагат Общият регламент относно защитата на данните, Законът за защита на личните данни и другите нормативни актове, относими към дейността на „Хапче в душата“ ЕООД.

§3. Отчитайки съвременните тенденции, настоящата политика за поверителност може да бъде променяна. Датата на актуализиране е посочена в края на документа. Всички промени в настоящата политика за поверителност ще бъдат приложими след тяхното обявяване занапред.

Политика за бисквитки

 

Този уебсайт (https://www.hapchevdushata.com) използва “бисквитки” (cookies), защото те са нужни за правилното функциониране на уебсайта и целят да ви осигурят възможно най-доброто преживяване.
Бисквитките (cookies) представляват малки текстови файлове, които се изпращат от уеб сървъра ни към използвания от вас браузър и се съхраняват на устройството Ви, за да може сайтът ни да го разпознава.

Съществуват два основни вида бисквитки - постоянни или временни (сесийни) бисквитки. Постоянните бисквитки се съхраняват като файл на Вашия компютър или мобилно устройство за по-дълъг период от време. Сесийните бисквитки се съхраняват временно в компютъра Ви, когато посещавате сайт от нашето портфолио, но се изтриват в момента, в който затворите страницата.

Повечето бисквитки не съдържат чувствителна или обстойна информация за вас или лични данни, с които можем да ви разпознаем или идентифицираме пряко.
Чрез използването на нашия уеб сайт, вие се съгласявате, че можем да запазваме бисквитки във Вашия компютър или мобилно устройство.
 

Какви бисквитки използваме на нашия уеб сайт?

1.1 Задължителни данни или бисквитки (cookies), които позволяват нормалната функционалност на сайта.

Без тези данни или бисквитки, сайтът няма да функционира нормално и те не могат да бъдат изключени от тази система. Ако желаете да изключите тези бисквитки, можете да го направите ръчно, през настройките на браузъра си. Имайте предвид, че това ще влоши функционалността на сайта и може да направи невъзможно нормалното му функциониране.
Такива данни могат да бъдат данните от сесията ви – информация дали сте влезли в профила си, информация дали сте се съгласили с дадени условия и други.
Тук попадат и данните, свързани с идентифицирането ви във връзка с регистрация за използване на наша услуга.

1.2. Данни за изпълнение на предоставяните от нас услуги.

Част от услугите ни изискват да споделите с нас лични данни, които помагат за правилното и безпроблемно изпълнение или доставка на заявените от вас услуги, или получаването на заявената от вас стока.
Други предлагани от нас услуги могат да са възможностите да добавяте коментари, снимки или видеа. Използването на личните ви данни ни дава възможност да ви идентифицираме и при необходимост да модерираме добавеното от вас съдържание.

1.3. Данни или бисквитки (cookies) от трети страни за измерване и преброяване на посещаемостта, които гарантират вашата анонимност.

С цел подобряване на предлаганата от нас услуга и качеството на съдържанието в сайта ни, ние събираме информация за посетените от вас страници, времето прекарано в тях, както и други интеракции, които можете да имате в сайта ни.

1.4. Данни или бисквитки от трети страни с реклами цели

Това представляват бисквитки, които целят да ви покажат персонализирани реклами или съдържание, на база на предишни ваши интеракции или влизания в сайтове, в които може да сте дали съласието си да получавате персонализирани реклами.

1.5. Данни за персонализация и профилиране

Това представляват бисквитки или информация, които спомагат представянето на профилирана и персонализирана реклама, която може да бъде видима в нашия уебсайт, или в други уебсайтове, платформи или апликации.

1.6. Бисквитки за директен маркетинг и ремаркетинг

Тези данни ни помагат да можем да ви изпратим най-актуалната информация за търсените от вас услуги или стоки.

Премахване/изключване на „бисквитките”.

Настройките на бисквитките, които получавате от нашия сайт, можете да контролирате в браузъра, който използвате, или в настройките за поверителност. Моля да имате предвид, че ако ограничите бисквитките, е възможно да не можете да използвате пълните функционалности на уебсайта.

Техническата информация, която събираме въз основа на бисквитките, не представлява лични данни по смисъла на Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни), тъй като същата не е в достатъчна степен индивидуализираща. Нейното използване се налага с цел функционирането на уебсайта, събиране на необходима информация, включително изискуема по закон, гарантиране на сигурността на ползвателите уебсайта, както и за подобряване на услугите, които Ви предоставяме.
Всички бъдещи промени в нашата Политика за бисквитки ще бъдат публикувани на тази страница.

Контакти с администратора във връзка с личните данни:

гр. Габрово, бул. „3-ти Март“ № 29

тел: +359 889 077 875

email: hapchevdushata@gmail.com

Последна актуализация: 14.07.2021 г.