top of page

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТЕЗИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ ПРЕДИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТОЗИ УЕБСАЙТ. Използвайки този уебсайт, вие изразявате съгласието си с тези условия за използване. Ако не сте съгласни с тези Условия за ползване, моля, не използвайте уебсайта.

Вашият достъп и използване на този уебсайт, както и на всички свързани уебсайтове, управлявани от hapchevdushata.com (заедно „Сайтът“), е предмет на следните условия и условия („Условия за ползване”) и всички приложими закони. Достъпвайки и разглеждайки Сайта, вие приемате, без ограничение или квалификация, Условията за ползване и потвърждавате, че всички други споразумения между Вас и Сайта са заменени и нямат сила или ефект:

1. Вие се съгласявате, че самият Сайт, както и цялото съдържание, видеоклипове, учебни материали, продукти, услуги и / или други материали, предоставени на сайта от нас или други трети страни, както и външния вид и усещането на всички от гореизложеното (заедно наричани „Съдържанието“) се поддържат за Ваша лична употреба и информация от "Хапче В Душата" ЕООД, („Компанията“) и са собственост на Компанията и / или нейните трети страни доставчици. Вие се съгласявате, че такова Фирмено съдържание ще включва всички собствени видеоклипове, HTML / CSS, Javascript, графики, гласови и звукозаписи, произведения на изкуството, снимки, документи и текст, както и всички други материали, включени в Сайта, с изключение само на материалите, които Вие осигурите. В съответствие с вашето съответствие с настоящите Условия за ползване, Компанията с настоящото ви предоставя ограничен лиценз, който е неизключителен, не прехвърлим, и не подлежащи на суб-лицензиране, за достъп, преглед и използване на Сайта единствено за лични цели. Никакво фирмено съдържание не може да се копира, възпроизвежда, преиздава, качва, публикува, предава, разпространява, използва за обществени или търговски цели или се изтегля по какъвто и да е начин, освен ако писменото разрешение не е изрично дадено от компанията. Модифицирането на Съдържанието или използването на Съдържанието за каквато и да е друга цел е нарушение на авторското право и други права на собственост на Дружеството, както и на други автори, създали материалите, и може да бъде обект на парични щети и санкции. Не можете да разпространявате, модифицирате, предавате или използвате съдържанието на Сайта или каквото и да е Съдържание, включително който и да е софтуер, инструменти, графични и / или звукови файлове, за обществени или търговски цели, без изричното писмено разрешение на Компанията. Използвайте сайта единствено за лични цели.

2. Цялото съдържание, като текст, данни, графични файлове, видео и звукови файлове и други материали, съдържащи се в сайта, са защитени с авторски права, освен ако не е посочено друго и са собственост на компанията и / или доставчик на компанията. Не могат да се използват такива материали, освен в случаите, предвидени в настоящите Условия за ползване.

3. Всички търговски имена, търговски марки и изображения и биографична информация на хора, използвани в Съдържанието на компанията и съдържащи се в Сайта, включително без ограничение името и търговската марка „Хапче В Душата“, са собственост или се използват с разрешение от Търговско дружество. Използването на Съдържание от вас е строго забранено, освен ако не е изрично разрешено от настоящите Условия за ползване. Всяко неразрешено използване на Съдържание може да наруши авторските права, търговската марка и други права на собственост на Компанията и / или трети страни, както и законите за неприкосновеност на личния живот и публичност, както и други разпоредби и устави. Нищо, съдържащо се в настоящото споразумение или в сайта, не може да се тълкува като предоставяне, по подразбиране или по друг начин, на какъвто и да е лиценз или право за използване на която и да е търговска марка или друга запазена информация, без изричното писмено съгласие на компанията или собственика на трета страна. Компанията зачита авторските права, търговската марка и всички други права на интелектуална собственост на други. Компанията има право, но няма задължение, да премахва съдържание и акаунти, съдържащи материали, които по свое усмотрение смята за незаконни, обидни, заплашителни, клеветнически, клеветнически, порнографски, нецензурни или по друг начин неприемливи или нарушава интелектуалните права на която и да е страна. собственост или тези Условия за ползване. Ако смятате, че правата ви върху интелектуална собственост са нарушени и / или че каквато и да е творба, която ви принадлежи, е възпроизведена по какъвто и да е начин в Сайта или в някакво Съдържание, можете да уведомите компанията на hapchevdushata@gmail.com Моля, предоставете вашето име и информация за контакт, естеството на вашата работа и как тя е нарушена, цялата съответна информация за авторските права и / или регистрация на търговска марка, местоположението / URL адреса на нарушението и всяка друга информация, която смятате за подходяща.

4. Докато Компанията полага разумни усилия, за да включи точна и актуална информация в Сайта, Компанията / Хапче В Душата не дава гаранции или изявления относно нейната точност. Компанията не поема отговорност или отговорност за грешки или пропуски в съдържанието на Сайта.

5. Когато се регистрирате във Фирмата и / или този Сайт, вие изрично се съгласявате да получавате всякакви известия, съобщения, споразумения, оповестявания, доклади, документи, съобщения относно нови продукти или услуги или други записи или кореспонденция от Дружеството. Вие се съгласявате да получавате известия по електронен път чрез предаване на известието до вас по имейл.

6. Ако изпратите коментари или предложения относно Сайта на Дружеството, включително, но не само, бележки, текст, чертежи, изображения, дизайни или компютърни програми, тези изявления ще станат и ще останат единствената собственост на Компанията . Никакво подаване не подлежи на задължение за доверие от страна на Компанията. Компанията притежава изключително всички права върху (включително правата върху интелектуалната собственост върху тях) и има право на неограничено използване, публикуване и разпространение на всички такива заявления за всякакви цели, търговски или по друг начин, без никакво признание или компенсация за вас.

7. Компанията ще положи търговски разумни усилия за ограничаване на неоторизиран достъп до нашите данни и файлове. Въпреки това никоя система, защитена с парола или не, не може да бъде напълно непроницаема. Потвърждавате, че може да е възможно неоторизирана трета страна да има достъп, да преглежда, копира, променя или разпространява данните и файловете, които съхранявате с помощта на сайта. Използването на сайта е изцяло на ваш риск.

8. Компанията няма да разкрива умишлено каквато и да е лична информация за Вас на трети страни, освен когато Компанията, добросъвестно, смята, че това разкриване е необходимо, за да се спази законът или да се наложат тези Условия за ползване. Използвайки Сайта, вие потвърждавате, че приемате Политиката за поверителност на компанията. Ако не сте съгласни с настоящата Политика за поверителност, изцяло или частично, моля, не използвайте този сайт.

9. КОМПАНИЯТА УЧАСТВАЩА В СЪЗДАВАНЕТО, ПРОИЗВОДСТВОТО ИЛИ ПОДДРЪЖКАНЕТО НА САЙТА И / ИЛИ ВСЯКО СЪДЪРЖАНИЕ НА САЙТА НЕ СЕ ОТГОВАРЯ ПРИ ВСЯКИ ОБСТОЯТЕЛСТВА ЗА ВСЯКАКВИ ПРЕКИ, НЕПОСЛЕДВАТЕЛНИ, ПОСЛЕДВАТЕЛНИ, НЕПРЯКИ ИЛИ ПУНИТУРИНУМ ДОСТЪП ДО ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА. БЕЗ ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНОТО ВСИЧКО СЪДЪРЖАНИЕ НА САЙТА СЕ ПРЕДОСТАВЯ „КАКВОТО Е” БЕЗ ГАРАНЦИЯ ВЪВ ВСЯКАКВИ ВИДИ, ИЗРАЗЕНИ ИЛИ ИЗРАЗОЧЕНИ, ВКЛЮЧВАЩИ, НО НЕ ОГРАНИЧЕНИ, ИМПЛИЦИРАНИТЕ ГАРАНЦИИ ЗА ТЪРГОВЕЧНОСТ И ФИТНЕС ЗА ЧАСТ. КОМПАНИЯТА НЕ ГАРАНТИРА И НЕ ПРАВИ НИКАКВИ ПРЕДСТАВЕНИЯ ОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА МАТЕРИАЛИТЕ В САЙТА, ​​РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТАКИВА МАТЕРИАЛИ, ПОДХОДЯЩОСТТА НА ТАКИВА МАТЕРИАЛИ ЗА НИКАКВИ ПОТРЕБИТЕЛИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ИЛИ ВЕРОЯТНОСТТА, ИЗПОЛЗВАНЕТО ИМ ИЗПОЛЗВА ИМ ТЕХНАТА КОРЕКТНОСТ, ТОЧНОСТ, НАДЕЖДНОСТ, ИЛИ КОРЕКЦИЯ.

 

КОМПАНИЯТА НЕ ГАРАНТИРА И НЕ ПРАВИ НИКАКВИ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА ИЛИ ГАРАНЦИИ, ЧЕ ЩЕ ПЕЧЕЛИТЕ ПАРИ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА ИЛИ ТЕХНОЛОГИЯТА НА ФИРМАТА ИЛИ УСЛУГИТЕ. ПРИЕМАТЕ ВСИЧКАТА ОТГОВОРНОСТ ЗА ОЦЕНКА НА СОБСТВЕНИЯ ПЕЧЕЛЕН ПОТЕНЦИАЛ, КАКТО И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СОБСТВЕН БИЗНЕС И УСЛУГИ. ВАШИЯТ ПЕЧЕЛЕН ПОТЕНЦИАЛ НАПЪЛНО ЗАВИСИ ОТ СОБСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ, ИДЕИ, ТЕХНИКИ; ВАШЕТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВАШИЯ БИЗНЕС ПЛАН; ВРЕМЕТО, КОЕТО ПРЕДОСТАВЯТЕ НА ПРОГРАМАТА, ИДЕИ И ТЕХНИКИ, ПРЕДЛАГАНИ И ИЗПОЛЗВАНИ; КАКТО И ВАШИТЕ ФИНАНСИ, ВАШИТЕ ЗНАНИЯ И ВАШИТЕ УМЕНИЯ. ОТ ТЕЗИ ФАКТОРИ СЕ РАЗЛИЧАВАТ СРЕД ВСИЧКИ ЛИЦА, КОМПАНИЯТА НЕ МОЖЕ И НЕ ГАРАНТИРА И НЕ ПРАВИ НИКАКВИ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА ИЛИ ГАРАНЦИИ ОТНОСНО ВАШИЯ УСПЕХ ИЛИ НИВО НА ДОХОДА.

ПРИ ИСК ЗА ВРЪЩАНЕ НА ПАРИТЕ ЗА КУРСЪТ "ИЗКУСТВОТО НА YOUTUBE" ТОЗИ ИСК ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПОДАДЕН ЧРЕЗ ИМЕЙЛ НА hapchevdushata@gmail.com В СРОК ОТ 14 ДНИ СЛЕД ДАТАТА НА ПОКУПКАТА. ИЗКОВЕ ЗА ВРЪЩАНЕ НА ПАРИ СЛЕД ИЗМИНАЛИТЕ 14 ДНИ МОГАТ ДА БЪДАТ ОТХВЪРЛЕНИ. СЛЕД ВРЪЩАНЕТО НА ПАРИТЕ ДОСТЪПЪТ ДО КУРСА "ИЗКУСТВОТО НА YOUTUBE" И ОБЩНОСТА В ФОРУМА ЩЕ БЪДАТ ОГРАНИЧЕНИ.

 

ВЪПРЕКИ ЧЕ ЩЕ БЪДЕ НАПРАВЕНО ВСИЧКО ВЪЗМОЖНО ЗА ДА СЕ ПОМАГА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ЗАКУПИЛИ КУРСА "ИЗКУСТВТОТО НА YOUTUBE" ЗА СЪДЕЙСТВИЕ НА КУРСИСТИТЕ В ЕКСКЛУЗИВНАТА ОБЩНОСТ НА ФОРУМА НА САЙТА hapchevdushata.com ЧРЕЗ СЪОБЩЕНИЯ ОТГОВОРИ И ОБНОВЛЕНИЕ НА ВИДЕО МАТЕРИАЛА КОМПАНИЯТА НЕ ГАРАНТИРА 24/7 СЪДЕЙСТВИЕ 365 ДНИ В ГОДИНАТА. 

КОМПАНИЯТА НЕ ГАРАНТИРА, ЧЕ ДОСТЪПЪТ ДО МАТЕРИАЛИТЕ ЩЕ БЪДЕ НЕПРЕКЪСНАТ ИЛИ БЕЗГРЕШЕН, ЧЕ ДЕФЕКТИТЕ ЩЕ БЪДАТ ИЗПРАВЕНИ, ИЛИ ЧЕ ТАЗИ САЙТ, СЪДЪРЖАНИЕТО И / ИЛИ МАТЕРИАЛИТЕ, НАЛИЧНИ НА ТОЗИ САЙТ, НЯМАТ ГРЕШКИ ИЛИ ВИРУСИ ИЛИ ДРУГИ ВРЕДНИ КОМПОНЕНТИ. ПОЕМАТЕ ВСИЧКА ОТГОВОРНОСТ ЗА РАЗХОДИТЕ НА ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ РЕМОНТИ ИЛИ КОРЕКЦИИ. КОМПАНИЯТА НЯМА ДА Е ОТГОВОРНА ЗА НИКАКВИ ПРОБЛЕМИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ И УСЛУГИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ ВСЕКИ САЙТ НА ТРЕТИ СТРАНИ ИЛИ ТРЕТИ ЛИЦА ВСЯКА ТАКАВА ПРОБЛЕМА ЩЕ СЕ УПРАВЛЯВА ЕДИНСТВЕНО ОТ СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ ВАС И ТОВА ДОСТАВЧИКА

Моля, обърнете внимание, че приложимата юрисдикция може да не позволява изключването на подразбиращи се гаранции. По този начин някои от горните изключения може да не се отнасят за вас.

КОМПАНИЯТА НЯМА ДА Е ОТГОВОРНА ЗА НИКАКВИ ПРОБЛЕМИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ И УСЛУГИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ ВСЕКИ САЙТ НА ТРЕТИ СТРАНИ ИЛИ ДОСТАВЧИК НА УСЛУГИ НА ТРЕТИ СТРАНИ. ВСЯКА ТАКАВА ПРОБЛЕМА ЩЕ СЕ УПРАВЛЯВА ЕДИНСТВЕНО ОТ СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ ВАС И ТОВА ДОСТАВЧИК Моля, обърнете внимание, че приложимата юрисдикция може да не позволява изключването на подразбиращи се гаранции. По този начин някои от горните изключения може да не се отнасят за вас.

 

КОМПАНИЯТА НЯМА ДА Е ОТГОВОРНА ЗА НИКАКВИ ПРОБЛЕМИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ И УСЛУГИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ ВСЕКИ САЙТ НА ТРЕТИ СТРАНИ ИЛИ ДОСТАВЧИК НА УСЛУГИ. ВСЯКА ТАКАВА ПОВРЕДА ЩЕ СЕ УПРАВЛЯВА ЕДИНСТВЕНО ОТ СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ ВАС И ТОВА ДОСТАВЧИК. Моля, обърнете внимание, че приложимата юрисдикция може да не позволява изключването на подразбиращи се гаранции. По този начин някои от горните изключения може да не се отнасят за вас.

10. КОМПАНИЯТА НЯМА ДА ОТГОВОРНА ЗА НИКАКВИ ПРОБЛЕМИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ И УСЛУГИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ ВСЕКИ САЙТ НА ТРЕТИ СТРАНИ ИЛИ ТРЕТИ ЛИЦА ДОСТАВЧИК НА УСЛУГИ

(включително например услугата на вашия доставчик на уеб услуги, услугите за плащане на Stripe, вашия софтуер и / или всякакви актуализации или надстройки към този софтуер). 

11. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ КОМПАНИЯТА НЕ ОТГОВАРЯ ЗА СПЕЦИАЛНИ, НЕПРЕКЪСНИ, ПРЕКИ ИЛИ НЕПРЯКИ, НАКАЗАТЕЛНИ, СЛУЧАЙНИ ИЛИ ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ ЩЕТИ, ДАЛИ ПРЕДВИДИМИ ИЛИ НЕ, ВКЛЮЧВАЩИ, НО НЕ ОГРАНИЧЕНИ КЪМ, ИМУЩЕНИЯ ИЛИ ЗАГУБИ, ИНФОРМАЦИЯ НА ПЕЧАЛБИТЕ, ПРИХОДИ, РАЗХОДИ, ЗАГУБА НА КАПИТАЛ, РАЗХОДИ ЗА УСЛУГИ ЗА ЗАМЕНА, ИЛИ ИСКОВЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УСЛУГИТЕ ИЛИ ПРЕДАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ, ПОЧИНАНИ ОТ НЯКОЙ ДЕФЕКТ НА САЙТА, ​​СЪДЪРЖАНИЕТО И / ИЛИ СВЪРЗАНИТЕ МАТЕРИАЛИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНБАЙЛ ВСЯКАКВА ДРУГА ПРИЧИНА КАКВОТО И ДА Е СЪОТНОСНО ТЕРЕТО, БЕЗ ОГЛЯД ТЕОРИЯТА ЗА ОТГОВОРНОСТТА. НАСТОЯЩОТО ОГРАНИЧЕНИЕ ЩЕ СЕ ПРИЛАГА ДОРИ, АКО КОМПАНИЯТА Е СЪВЕТЕНА ИЛИ СЪЗНАВА ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА НА ТАКИВА ЩЕТИ

12. Вие се съгласявате да обезщетите и задържите Компанията и всеки един от нейните директори, служители и агенти, безвредни от всички и всички задължения, искове, щети и разходи, включително разумни адвокатски хонорари, произтичащи от или свързани с нарушение на настоящото споразумение, (ii) всяко нарушение от вас на закона или правата на трета страна, (iii) всякакви материали, информация, произведения и / или друго съдържание от каквото и да е естество или медия, които публикувате или споделяте на или чрез Сайта, (iv) използването на Сайта или каквито и да било услуги, които Компанията може да предоставя чрез Сайта, и (v) Вашето поведение във връзка със Сайта или услугите или с други потребители на Сайта или услугите. Компанията си запазва правото да поеме изключителната защита на всеки иск, за който имаме право на обезщетение съгласно този раздел. В такъв случай,

13. Разпоредбите на настоящите Условия за ползване са в полза на Компанията, нейните дъщерни дружества, филиали и нейните трети страни доставчици на съдържание и лицензодатели и всеки има право да отстоява и прилага тези разпоредби пряко или от свое име.

14. Настоящото споразумение се управлява и тълкува в съответствие със законите на Република България, без да се прилагат каквито и да било принципи на конфликт на закона. Ако някоя от разпоредбите на настоящото споразумение е незаконна, невалидна или по някаква причина неприложима, тогава тази разпоредба се счита за отделима от настоящото споразумение и не засяга валидността и изпълняемостта на останалите разпоредби.

15. Тези Условия за ползване могат да бъдат преразглеждани от време на време чрез актуализиране на тази публикация. Вие сте обвързани с всякакви такива ревизии и следователно трябва периодично да посещавате тази страница, за да прегледате текущите Условия за ползване, за които сте обвързани.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

чл. 1. Настоящите Общи условия за ползване са предназначени за регулиране на отношенията и представляват споразумение между „Хапче в душата“ ЕООД (Търговецът) в качеството му на оператор на интернет страницата - www.hapchevdushata.com (Платформата), от една страна и всеки един потребител или посетител (Потребителя, Потребителите), заредил интернет страницата в своя интернет браузър, от друга.

чл. 2. Използването на услугите на „Хапче в душата“ ЕООД е възможно единствено след приемане на настоящите Общи условия за ползване. Всяко едно действие на потребител/ползвател, след като интернет страницата www.hapchevdushata.com е заредена в браузъра, представлява електронно волеизявление, че е съгласен с настоящите Общи условия и има навършена 16-годишна възраст.

ДАННИ

чл. 3. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

Наименование: „Хапче в душата“ ЕООД

ЕИК: 206436202

Седалище и адрес на управление: гр. Габрово, бул. „3-ти Март“ № 29

Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: гр. Габрово, бул. „3-ти Март“ № 29

Данни за кореспонденция: гр. Габрово, бул. „3-ти Март“ № 29

Електронна поща: hapchevdushata@gmail.com

Телефон: 0889 077 875

Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, 
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите 
Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6, 
тел.: 02 / 980 25 24 
факс: 02 / 988 42 18 
гореща линия: 0700 111 22 
Уеб сайт: www.kzp.bg 

 

 

ПРЕДМЕТ

чл. 4. Hapchevdushata.com  действа като доставчик на информация съгласно Закона за електронната търговия.

5. Hapchevdushata.com предлага консултантски услуги, както и електронни продукти, налични в интерфейса на Платформата.

6. Ползвателите сключват договор за консултантски услуги или за покупко-продажба на електронни продукти с Hapchevdushata.com. Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Платформата.

7. По силата на сключения с потребителите договор за консултантска услуга или покупко-продажба на електронни продукти Hapchevdushata.com се задължава да изпълни задълженията си по договор своевременно.

8. Ползвателите заплащат на Hapchevdushata.com възнаграждение за извършените услуги, съгласно условията, определени в сайта и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, за съответната услуга/продукт, обявено на сайта на Hapchevdushata.com.

9. Потребителите и Hapchevdushata.com се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договорите могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

10. Предполага се, че електронните изявления, извършени от ползвателите на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от ползвателя при извършване на регистрация, ако ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТФОРМАТА

чл. 11. За да използва Платформата за сключване на договори за покупко – продажба на електронни продукти или услуги, Потребителят следва да въведе избрани от него име и парола, с което се счита, че е приел настоящите общи условия.

чл. 12. С попълване на данните си и натискане на бутона „Поръчай“ Потребителят декларира, че е запознат с общите условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

чл. 13. Търговецът потвърждава извършената от Потребителя поръчка по електронна поща или по телефона и между Потребителя и Търговеца възникват договорни отношения.

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО – ПРОДАЖБА

чл. 14. Потребителите използват страницата на Търговеца в Платформата, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Търговеца продукти/услуги.

Чл. 15. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба на продукти или услуги в Платформата по следната процедура: Влизане в системата за извършване на поръчки в Платформата; избиране на една или повече от предлаганите от Търговеца в Платформата услуги или продукти и добавянето им към списък за покупка; предоставяне на необходимите данни за индивидуализация на Потребителя като страна по договора; избор на способ и момент за плащане на цената; потвърждение на поръчката по телефон или чрез електронната поща.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА

чл. 16. Търговецът и Потребителя сключват отделни договори за покупко-продажба на продуктите или за услуги, заявени от Потребителя, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък за покупка. Правата на Потребителите се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба/услуга. Потребителят може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба/услуга наведнъж при извършване на поръчката на стоките.

чл. 17. Основните характеристики на услугите и продуктите, предлагани от Търговеца са определени в профила на всеки продукт и услуга в Платформата.

чл. 18. Цената на продуктите/услугите е с включени всички данъци и такси и се определя от Търговеца в профила на всяка стока в Платформата.

чл. 19. Начините за плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите общи условия и информацията, предоставена на Потребителя.

чл. 20. Информацията, предоставяна на Потребителя е актуална към момента на визуализацията й в Платформата преди сключването на договора за покупко-продажба/услуга.

чл. 21. Потребителите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез Платформата или електронна поща.

чл. 22. Потребителят се съгласява, че Търговецът има право да приема авансово плащане за сключените с Потребителя договори за покупко-продажба/услуги.

чл. 23. Потребителят избира дали да заплати чрез банков превод, плащане с карта или наложен платеж. В случай, че стойността на поръчката на Потребителя е равностойна или надвишава 10 000 лв., плащането се извършва само чрез превод или внасяне по платежна сметка на Търговеца.

чл. 24. Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок от 14 дни, считано от датата на сключване от Търговеца.

Чл. 25. Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора, Търговецът възстановява всички суми, получени от потребителя, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора. Търговецът възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако Потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за Потребителя.

Чл. 26. Потребителят може да упражни правото си на отказ от договора с Търговеца като отправи писмено изявление до него.

чл. 27. В случай на упражняване на правото на отказ от договора, счита се че Потребителят е упражнил и право на отказ по отношение на бонус съдържанието, принадлежащо към продукта.

чл. 28. Ако Търговецът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните продукти/услуги, той е длъжен да уведоми за това Потребителя и да възстанови платените от него суми.

чл. 29. Търговецът следва да изпълни задълженията си в определения при сключването на договора срок. Ако срокът не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Търговецът следва да изпълни задълженията в разумен срок.

чл. 30. За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата търговската продажба, определени в Търговския закон и Закона защита на потребителите.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

чл. 31. Търговецът предприема мерки за защита на личните данни на Потребителя съгласно Закона за защита на личните данни.

чл. 32. Личните данни на Потребителя, Търговецът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Потребителя в момента на регистрацията.

чл. 33. Търговецът има право да съхранява данни в крайното съобщително устройство на Потребителя, освен ако последният изрично изрази несъгласието си за това.

чл. 34. Потребителят се съгласява, че Търговецът има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към Потребителя, включително и бюлетин или предложения за покупка на стоки, докато е налице регистрация на Потребителя в електронния магазин на Търговеца.

чл. 35. Потребителят се съгласява, че Търговецът има право да събира, съхранява и обработва данни да поведението на Потребителя при използването на електронния магазин на Търговеца.

чл. 36. Във всеки момент, Търговецът има право да изисква от Потребителя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

чл. 37. В случай, че по някаква причина Потребителят е забравил или изгубил своите име и парола, Търговецът има право да приложи обявената „Процедура за изгубени или забравени имена и пароли“, достъпна на сайта на Търговеца.

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

чл. 38. Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Търговеца, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани Потребители.

чл. 39. Търговецът и Потребителят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Потребителя в един от следните случаи:

  • След изричното му уведомяване от Търговеца и ако Потребителят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля; или

  • След публикуването им на сайта на Търговеца и ако Потребителят не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля;

  • С изричното му приемане от Потребителя чрез профила му в сайта на Търговеца.

чл. 40. Потребителят се съгласява, че всички изявления на Търговеца, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Потребителя, при регистрацията. Потребителят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

чл. 41. Търговецът публикува тези общи условия на адрес https://www.hapchevdushata.com/obshti-uslovia заедно с всички допълнения и изменения в тях.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

чл. 42. Настоящите общи условия и договора на Потребителя с Търговеца се прекратяват в следните случаи:

  • при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

  • по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

  • при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

  • при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;

  • в случай на заличаване на регистрацията на Потребителя в Платформата. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;

чл. 43. Търговецът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Потребителят използва Платформата в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

 

ОТГОВОРНОСТ

чл. 44. Ползвателят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност Търговецът при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, (2) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост, (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Ползвателя, за срока и при условията на договора и (4) невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

чл. 45. Търговецът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

чл. 46. Търговецът не носи отговорност за вреди, причинени от Потребителя на трети лица. Търговецът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Потребителя в процеса на използване или неизползване на www.hapchevdushata.com и сключване на договори за покупко-продажба/услуги с Търговеца.

чл. 47. Търговецът не носи отговорност за времето, през което Платформата не е била достъпна поради непреодолима сила.

чл. 48. Търговецът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в Платформата

чл. 49. Търговецът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

чл. 50. Търговецът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба/услуга, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Потребителя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Потребителя.

ДРУГИ УСЛОВИЯ

чл. 51. Потребителят и Търговецът се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.

чл. 52. Потребителят и Търговецът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

чл. 53. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Търговецът и Потребителя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

чл. 54. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

чл. 55. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

чл. 56. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Потребители на 12.07.2021 г.

Дата на последна промяна: 14/7/2021

bottom of page